(Julkaistu Ilkka 1.5.2016)

Tänään saamme juhlia vappua ylioppilasmeiningillä, aatteen merkeissä tai muuten vaan. Tähän päivään mielletään olennaisena osana kuuluvaksi poliittiset puheet, jotka aikaisempina vuosikymmeninä vielä selkeämmin kuin ehkä tänään keskittyivät työväen asemaan. Tuotiin yhtenä päivänä näyttävästi esille epäkohtia, joita alistettuna koettu kansanosa joutui kohtaamaan.

(Julkaistu Kotimaassa 24.3.2016)

Kun olen ollut mukana kirkollisessa hallinnossa, tutuksi on tullut aika monta toimintaan liittyvää ohjelmaa. Tällähän hetkellä toteutamme kokonaiskirkollisesti Kohtaamisen kirkko -strategiaa, jonka yhtenä ilmentymänä on ollut Vieraanvaraisuuden kirkko, parin viime vuoden kirkkohallituksen painopistealue. Kirkon sivuilta löytyy useita muitakin toteutettavia päämääriä ja tavoitteita lapsivaikutusten arvioinnista kirkon ympäristöjärjestelmän kautta reformaation merkkivuoteen. Ja tietenkin oma lempilapseni: kirkon saavutettavuusohjelma - saavu.

(Julkaistu Ilkassa 6.3.2016)

Hallitusohjelma asetti päämääräksi, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsitaan niin, että niiden menot pienenevät 1 miljardin. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen julkisti 17.2. toimenpideohjelman, jolla osoitettiin reilun 400 miljoonan euron kustannussäästöt pitkällä aikavälillä.

Nämä leikkaukset painottuvat sosiaali- ja terveydenhuollon alalle, jonka kontolle tulee yli puolet säästöistä. Merkittävää on, että neljäsosa näistä STM:n alaisista vähennyksistä kohdistetaan vammaispalveluihin. Tällä hetkellä ministeriössä valmistellaan uutta vammaislakia, joka yhdistää kehitysvammalain ja vammaispalvelulain. Toimenpideohjelmassa on esitetty, että tässä yhteydessä muutetaan säädöksiä niin, että kuntien kulut pienenisivät 61 miljoonalla eurolla.

(Julkaistu Kotimaa 11.2.2016)

Minulla on etuoikeus olla Kotimaa -lehden tämän vuoden kiertävien kolumnistien viimeisenä. Siten minulla on ollut mahdollisuus tutustua arvon kolleegojen mielenkiintoisten tekstien sisältöön ja tapaan esittää asioita. Kiinnitin erääseen yhteiseen piirteeseen huomiota kolumnien kokonaisuudessa. Se ei liity itse tekstien aiheisiin tai kolumnien tyyliin. Yhtäläisyys on valokuvassa. Vaikka en ole nähnyt tätä kirjoittaessani vielä juttuuni liittyvää kuvaa, niin olen aivan varma, että se tietyltä olennaiselta osalta poikkeaa toisten kuvista: muut seisovat, minä istun. Olen erilainen.

(Julkaistu Ilkassa 10.1.2016)

”Te olette ensimmäinen, joka osaa yhdistää nämä oireeni johonkin sairauteen” sanoi Kaarina kuudennelle erikoislääkärille viiden vuoden terveydenhuollon rattaissa pyörimisen jälkeen. ”Tällainen voimattomuus ei kuulu sairauteeni” lihassairas Matti väitti vastaan päivystävälle sisätautilääkärille, kun tämä oli selittänyt oireiden syyksi perussairauden etenemisen. Kahden päivän päästä hän oli keuhkokuumeen takia teho-osastolla. ”Teille ei ole myönnetty vammaispalveluna asunnonmuutostöitä, koska ette ole lain tarkoittama vaikeavammainen” luki Pirketta sosiaalitoimelta saamaansa kirjettä hämärretyssä huoneessa. Hän oli anonut tummennuslaseja ikkunoihin silmäsairautensa vuoksi.