(Julkaistu Ilkassa 28.8.2016)

Tänä kesänä olen liikkunut hyvin paljon. Täällä Helsingissä on tullut käytyä monessa paikassa ja erilaisia pienimuotoisia reissuja on tullut tehtyä eri puolille kotimaata. Kun liikun sähköpyörätuolillani, niin yllättävän usein liikkumavälineeni tuo hankaluuksia. Myös sellaisissa tilanteissa, jotka etukäteen oletti toimivan. Näitä ongelmia tuoneita tapahtumia selvitellessä tuntui siltä, että elämiseni sisältönä voisi olla palauteautomaattina oleminen. Niin monta kertaa sain kuulla lauseen: ”Anna palautetta!”

(Julkaistu Kotimaassa 18.8.2016)

Heinäkuun lopulla uutisoitiin Japanissa tapahtuneesta joukkosurmasta. Sagamiharan kaupungissa kehitysvammaisten asumisyksikön entinen työntekijä tappoi veitsellä 19 asukasta ja haavoitti useita muita. Hän oli aiemmin kirjoittanut Japanin parlamentin alahuoneen puhemiehelle kirjeen, jossa hän ilmaisi halukkuuteensa tappaa vammaisia, mikäli hallitus hyväksyisi aikeen. ”Vammaisten pitäisi kadota” kerrotaan hänen sanoneen, kun hänet oli pidätetty.

(Julkaistu Ilkassa 3.7.2016)

Kesäkuun 10. oli tärkeä päivä vammaisille henkilöille Suomessa. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus tuli voimaan myös kotimaassamme. Suomihan allekirjoitti yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan jo toukokuussa 2007 mutta lainsäädännön yhdenmukaistaminen sopimuksen artiklojen kanssa vei 9 vuotta. Sopimus käsittelee niitä henkilöitä, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vaikuttaa heidän täysimääräiseen ja tehokkaaseen osallistumiseensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

(Julkaistu Kotimaassa 23.6.2016)

Juhannus ja ylipäätään kesä on sellaista aikaa, johon kasaantuu helposti paineita, kuinka sen viettää. Ajanjakso on kuitenkin Pohjolan vuoden kiertokulussa poikkeuksellinen. Päivien valoisuus, vihreän luonnon kauneus ja kesän lämpö ovat meille niin paljon nautintoa ja voimaa antavia, että ei halua menettää yhtään hetkeä. On tarve ottaa kaikki mahdollinen irti, mitä on tarjolla.

(Julkaistu Kotimaassa 12.5.2016)

Tulevana pyhänä saamme taas viettää seurakunnan syntymäpäivää, helluntaita. Silloin Jeesuksen lupauksen mukaisesti opetuslapset saivat Pyhän Hengen. Sinä päivänä Pietari piti puheen, jonka vaikutuksesta uskovien joukkoon tuli lisää noin kolmetuhatta henkeä. Seurakunta oli syntynyt. Sen yhtenä tunnusmerkkinä olivat yhteiset kokoontumiset, joissa seurakuntalaiset rukoilivat ja mursivat leipää. Alkuseurakunnan keskeinen toimintamuoto oli syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Joka pyhä meillä on suuri etuoikeus messussa yhtyä tähän nyt jo kaksituhatvuotiseen ketjuun.